kashkay family
ken kru kaz

Xoş gəlmisiniz

Kaşkay ailəsinin şəxsi səhifəsinə xoş gəlmişsiniz!

 

   

 

Soyumuzun kökləri şanlı keçmişə gedib çıxır, şaxələri isə şərəfli gələcəkdən xəbər verərək,   geniş şəkildə planetimizin üzərinə yayılıb. Soyun tarixi türk köçəri tayfaları olan Kaşkayların hələ XIII-XIV əsrlərin astanalarında hərəkətindən başlanır. Tayfanın kiçik bir hissəsi elxanilər (başçı) üzərində üstün hüququ ələ keçirərək, tayfadan ayrılmış və Gəncə şəhərində oturaq həyat tərzinə keçmiş, qalan tayfalar isə cənuba-İrana köç etmiş və hal-hazırda İranın cənubundakı Fars əyalətində məskunlaşmışlar. Kaşkayların qalan hissəsi əsrlər boyu soyadını qoruyub saxlayaraq,  XX əsrin başlanğıcınadək Gəncə şəhərində (Azərbaycan)  yaşamışlar. Kaşka- Kaşkay tayfalarının seçilmiş simvolu atın alnındakı ağ çalar mənasını ifadə edir.

 

Bu səhifə şəcərəmizin ən maraqlı nümayəndələri, onların yaxınları, tarixçələri, yaradıcılığı, maraqları və ya ideyaları ilə tanış olmağı təklif edir.

 

Bu  səhifədə reklam, zorakılığa çağırış, o cümlədən dini və ya siyasi xarakterli materiallar yoxdur.

 


Bizə, yaxınlarımıza və tariximizə göstərdiyiniz diqqət və marağınıza görə Sizə minnətdaram.

 

 

 

Camal Kaşkay

babekjk @ gmail.com

son əlavələr

Öpüşlər yeri
14.11.2017
kdetails
14.11.2017
kdetails
Gürcüstan
13.08.2016
kdetails
Ailəvi fotoalbom
29.07.2016
kdetails
Rusiya
16.07.2016
kdetails
Ukraina
15.07.2016
kdetails
Gürcüstan
15.07.2016
kdetails
Turkmənistan
15.07.2016
kdetails
Iran
15.07.2016
kdetails
Azərbaycan
15.07.2016
kdetails